Klicka på länken/Click on the link hitta.se

GPS koordinator (RT90)

X:6381265, Y 1494651

Så tar  du dig till vandrarhemmet :

¤ från Malmö och Köpenhamn ; kör mot Oskarshamn,därefter mot Virserum,Målilla mot Hultsfred . Följ sedan skyltar Silverdalen, Lönneberga ,Vandrarhemmet ligger på höger sida i slutet av Lönneberga ! 

¤ Från Stockholm : Kör mot Linköping, därefter mot Vimmerby,Hultsfred . Sväng vänster till Bredshult ,följ skyltar Silverdalen ,Lönneberga , vandrarhemmet ligger på höger sida i slutet av lönneberga 

Välkomna!!

How to get to the hostel:
¤ from Malmo and Copenhagen; drive towards Oskarshamn, then againstVirserum, Målilla to Hultsfred. Follow the signs Silver Valley, Lönneberga, hostel ison your right at the end of Lönneberga!
¤ From Stockholm: Drive towards Linköping, then against Vimmerby, Hultsfred.Turn left to Bredhultfollow the signs to Silver Valley, Lönneberga, the hostel is on your right at the end of Lönneberga
Welcome!
 
 
 
Wie man der Herberge zu bekommen:
¤ aus Malmö und Kopenhagen, fahren Sie in Richtung Oskarshamn, dann gegenVirserumMålilla zu HultsfredFolgen Sie der Beschilderung Silver Valley,Lönneberga, befindet sich die Herberge auf der rechten Seite am Ende desLönneberga!
¤ Von StockholmFahren Sie in Richtung Linköping, dann gegen Vimmerby,HultsfredBiegen Sie links auf Bredhultfolgen Sie der Beschilderung Silver Valley,Lönneberga, ist die Herberge auf der rechten Seite am Ende des Lönneberga
Herzlich Willkommen!